Beschermd Wonen

Beschermd Wonen zonder verblijf

Zou je wel je eigen woning willen (behouden), maar Is geheel zelfstandig wonen nog niet of niet langer een optie? Misschien door een verstandelijke beperking, misschien door psychiatrische en/of psycho-sociale (multi-) problematiek? En heb je meer zorg en meer begeleiding hierbij nodig, dan kan (tijdelijke) begeleiding door middel van Beschermd Wonen passend zijn en passend gemaakt worden voor jouw problematiek.

Er wordt dan meerdere malen per dag contact met jou onderhouden om mee te kijken naar jouw eigen traject. In de avond en nacht kan je beroep doen op een van de zorgverleners (24/7 bereikbaarheid). 

Bij Beschermd Wonen Zonder verblijf ben je niet verplicht om deze zorg te ontvangen in een van de woonruimtes van 

X P R E S S, het kan dus ook vanuit de woning waar je op dit moment verblijft of naar toe wilt. Er kan altijd meegekeken worden naar een geschikte woonruimte voor jou.

Nadat er een zogenaamde intake heeft plaatsgevonden, wordt er niet alleen gekeken waar jij de ondersteuning bij nodig hebt, maar worden elkaars verantwoordelijkheden besproken en of er een match is. Dit wordt de eerste stap van de samenwerking tussen cliënt en zorgverlener. Stimuleren tot een optimale zelfstandigheid en zelfregie blijft centraal staan. Stabilisatie en het stimuleren en/ of onderhouden tot een optimale zelfstandigheid en zelfregie blijft centraal staan.

 

De ondersteuning zal gebaseerd worden op de 13 leefgebieden van de ZRM.

Te denken valt aan het (gezamenlijk) verwezenlijken van o.a. :

·       Het inventariseren ondersteuningsbehoefte en opstellen begeleidingsplan op maat;

·       Zelfontplooing, werken aan het eigen zelfbeeld

·       Een zelfstandige dagstructuur; het vinden van een daginvulling op maat

·       Het stabiliseren tot een financiele basis;

·       Ventilatiegesprekken, spanning te structureren

·       het eigen maken van woonvaardigheden met betrekking tot zelfstandig wonen;

·       het voeren van gesprekken met (hulp)instanties/ bemiddeling

·       het aanleren en eigen maken van sociale vaardigheden;

·       (stimulering en motivering tot) het opbouwen van een sociaal netwerk;

·       een positieve vormgeving van jouw toekomstperspectief

·       arbeids(re-)integratie.