ambulante begeleiding

Bij de Ambulante begeleiding van X P R E S S wordt er ondersteuning op maat geboden aan jongeren en volwassenen die (nog) niet in staat zijn om geheel zelfstandig te wonen.

Cliënten die hiervoor in aanmerking komen beschikken over een eigen woonruimte of wonen bij de ouders of vrienden. Nadat er een zogenaamde intake heeft plaatsgevonden, wordt er niet alleen gekeken waar jij de ondersteuning bij nodig hebt, maar worden elkaars verantwoordelijkheden besproken en of er een match is. Dit wordt de eerste stap van de samenwerking tussen cliënt en zorgverlener. Stimuleren tot een optimale zelfstandigheid en zelfregie blijft centraal staan.

 

De ondersteuning zal gebaseerd worden op de 13 leefgebieden van de ZRM .

Te denken valt aan het (gezamenlijk) verwezenlijken van o.a. :

·       Het inventariseren ondersteuningsbehoefte en opstellen begeleidingsplan op maat;

·       Een zelfstandige dagstructuur; het vinden van een daginvulling op maat

·       Een zelfstandige financiële basis;

·       Ventilatiegesprekken

·       Het eigen maken van woonvaardigheden met betrekking tot zelfstandig wonen;

·       Het voeren van gesprekken met (hulp)instanties/ bemiddeling

·       Het eigen maken van sociale vaardigheden;

·       ( stimulering en motivering tot) Het opbouwen van een sociaal netwerk;

·       Een positieve vormgeving van jouw toekomstperspectief

·       Arbeids(re-)integratie.