Doelgroep - methodiek

Doelgroep 

‘Zorgbureau X P R E S S is er voor iedereen en mag er zijn voor iedereen.’

 X P R E S S is er voor de cliënt: er wordt zorg geleverd voor kind, jeugd, volwassen of oudere. Te allen tijde wordt er in gezamenlijk overleg met cliënt, het persoonlijke netwerk van cliënt, zo optimaal als mogelijk bij het traject betrokken. Tevens is Zorgbureau X P R E S S er ook voor de ouders, de kinderen en/of overige naasten of familieleden, maar ook voor professionals. Voor advies, trainingen en/of om te sparren. Er wordt nauw samen gewerkt met andere zorgorganisaties, (paramedische) disciplines, therapeuten, (ortho-)pedagogen, artsen, netwerken en scholen. Mede hierdoor kan er zorg op maat geboden worden.

 

Kijk ook naar het Zorgaanbod en Leefgebieden om zicht te krijgen op welk gebied je zorg kan krijgen en middels welke vorm zorg er geboden wordt.

 

Voorbeelden:

LVB problematiek, Autisme, AD(H)D, Borderline, Burn-out, Sociaal isolement, angsten en/ of overige psychosociale problematieken vallen onder de expertise van X P R E S S & Logovision.

 

Methodiek

X P R E S S biedt gepersonaliseerde zorg en gaat uit van de positieve gezondheidszorg.’

X P R E S S werkt Eclectisch, hoewel de meeste overeenkomsten worden getroffen met de methodiek Krachtwerk.

Krachtwerk* maakt middels de 6 basisprincipes gebruik van de kracht, de mogelijkheden van cliënten en beschikbare hulpbronnen in de gemeenschap:

Mensen hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken en te veranderen.

Focus op (individuele) krachten en niet op tekortkomingen.

De cliënt heeft de regie over de begeleiding.

De (werk)relatie tussen de cliënt en de hulpverlener komt op de eerste plaats.

Werken in de natuurlijke omgeving.

De samenleving is een oase van hulpbronnen.

*Wolf, J., 2016. Krachtwerk, Methodisch werken aan participatie en zelfregie. Bussum: Coutinho

 

Tevens werkt X P R E S S onder meer ook oplossingsgericht (Wat helpt om verbetering te krijgen?), systeemgericht (Wat houdt het probleem in stand?) en motivatiegericht (Hoe krijgen we de cliënt in beweging?)

 

Uitgangspunt: De focus wordt gelegd op (door-)ontwikkeling tot zelfredzaamheid om het individu weer in eigen kracht te zetten, waardoor het individu zo optimaal mogelijk kan meedraaien in de maatschappij, als eigen regisseur.