ZORGBUREAU

X P R E S S biedt gepersonaliseerde zorg en gaat uit van de positieve gezondheidszorg. Binnen de zorg van Zorgbureau ligt de focus op (door-)ontwikkeling tot zelfredzaamheid om het individu op de manier die bij hem of haar past, weer in eigen kracht te zetten, waardoor dit individu zo optimaal mogelijk kan meedraaien in de maatschappij, als eigen regisseur. Klik hier voor het actuele zorgaanbod.

 

Missie

Bij X P R E S S wordt er gezocht naar jouw kwaliteiten, hoe jij je talenten kunt gebruiken en kunt (door-) ontwikkelen en hoe je hiermee je problemen kunt oplossen. In iedereen zit leven, kracht en creativiteit en iedereen heeft recht op een speciale, op zijn behoefte toegespitste benadering. Hetgeen hoog in het vaandel staat binnen X P R E S S is aandachtigheid. Daar zit het woord ‘aan’ en ‘denken’ in. Men wilt namelijk dat iemand niet over hem of haar, maar aan hem of haar denkt. In het woord ‘aan’ zit de kern: men wilt dat iemand een betrekking met hem aangaat. Die betrekking wordt binnen Zorgbureau X P R E S S aangegaan middels het ‘match- care’ principe. Match-care wordt verwezenlijkt middels de kernwaarden van Zorgbureau X P R E S S.

 

Visie

X P R E S S draagt zorg voor communicatie en gedrag en ondersteunt mensen van alle leeftijden met problemen en/ of stagnatie op het gebied van communicatie & gedrag. Hierbij richt Zorgbureau X P R E S S zich zowel op enkelvoudige alsook op meervoudige problematiek (co- en multimorbiditeiten). De focus ligt binnen de begeleiding en/ of behandeling op de kansen, mogelijkheden, interesses en talenten van de cliënten en hoe deze strategisch in te zetten bij stagnaties/ problematiek of men vaak benoemt als beperkingen. Er toegewerkt naar: Het stimuleren naar zelfredzaamheid om middels zelfregie, zo optimaal en volwaardig mogelijk te kunnen functioneren binnen de huidige samenleving. Centraal staat de (door-) ontwikkeling van mens. 

X P R E S S biedt onderzoek, diagnostiek, advies, therapie, ambulante begeleiding en behandeling, workshops en heeft een actieve rol binnen het onderwijs.

 

Expertise & Kwaliteit

X P R E S S staat voor zijn expertise, betrouwbaarheid en zorg op maat en is lid van en geregistreerd bij meerdere kwaliteitsorganen: het kwaliteitsregister Paramedici, Stichting Kwaliteit Jeugd (SKJ geregistreerd), SBB (erkend Leerbedrijf) gecertificeerd en is o.a. lid van de beroepsverenigingen NVLF en BPSW.

Specialisme: Chronische problematiek, verstandelijke beperking(en) (LVB- problematiek), Autisme, identiteitscrisis, trauma, multi- problematiek, AD(H)D, Borderline, Burn-out, Sociaal isolement, verslaving, angsten of overige psychosociale stagnaties/ problematiek.

Het hele team van Zorgbureau X P R E S S is in bezit van en werkt vanuit verschillende expertises; of het gaat nou gaat over jarenlange ervaring binnen de intramurale, de extramurale paramedische zorg of de jarenlange ervaring binnen de hulpverlening waaronder de GGZ, Justitie, maatschappelijke opvang etc.

 

Netwerk & Expresso?

X P R E S S heeft een breed netwerk en mag zich hierdoor ‘connected’ noemen. Er is sprake van een breed netwerkcentrum, waarin ook netwerkpartners zitten die niet zorg gerelateerd zijn, maar waardoor er door het maken van de juiste verbanden, juist die zorg op maat daadwerkelijk te realiseren is.

 

Zorg gerelateerd werkt X P R E S S middels samenwerkingsverbanden met scholen, zorginstellingen, artsen, therapeuten, ziekenhuizen paramedici die allemaal direct of indirect deel uitmaken van de X P R E S S & Logovision. De multidisciplinaire samenwerking met diverse andere disciplines in de zorg is kenmerkend voor de zorg op maat binnen X P R E S S & Logovision; waaronder psychiaters, (gz-) psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huisartsen, tandartsen, diëtisten, orthodontisten, kno-artsen, neurologen, (ortho-)pedagogen, verpleegkundigen en leerkrachten etc.

Overzicht voor de cliënt is een van onze eerste basisvoorwaarden binnen het traject. Meer zorg, minder mensen.

 

“Overzicht? We gaan voor meer door minder: niet voor meer zorgverleners op een casus, maar wel een contextuele, efficiënte benadering op de achtergrond voor een concreet resultaat op de voorgrond.”

 

Wij staan altijd open voor een gesprek, met een echte: kopje Xpresso?

Bridging & Bonding!