PRIVACY

Bescherming van privacy in de zorg is van groot belang. XPRESS gaat dan ook zorgvuldig om met de gegevens van cliënten. Persoonlijke gegevens worden op zorgvuldige wijze behandeld en beveiligd. De medewerkers van XPRESS zijn gehouden aan hun beroepsgeheim en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming -AVG). Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen wij u graag naar onze Privacyverklaring.

 

KLACHTENREGELING

Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over onze hulp. Mocht u echter klachten hebben over het logopedisch onderzoek of over de behandeling, dan kunt u met uw klacht terecht bij Nina Wauters-Kardaun, de praktijkhouder.

Wanneer we de klacht samen niet kunnen oplossen, kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet WKKGZ. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. XPRESS volgt deze klachtenregeling.

In onze wachtkamers kunt u informatie over de klachtenregeling vinden. 

  

 

BEHANDELOVEREENKOMST
Hier kunt u de behandelovereenkomst downloaden, die in het kader van de WGBO verplicht door de client getekend dient te worden.

XPRESS BEEK

Therapie Centrum Beek

Wethouder Sangersstraat 6a

6191 NA Beek

Tel: 0031 851304915

                   XPRESS STEIN-ELSLOO

                   Medisch Centrum Elsloo

                   Aelserhof 49

                   6181 LB Elsloo

                   Tel: 0031 851304915

XPRESS MAASTRICHT HEUVELLAND

Gezondheidscentrum Cadier en Keer

Raadhuisplein 1H

6267 CW Cadier en Keer

Tel: 0031 851304915


Tel: +31 851 30 4915 | info@x-p-r-e-s-s.nl  | X-P-R-E-S-S Logopedie & Social Therapy is ook te vinden op facebook, pinterest, en  www.logopedist-info.nl