KINDEREN

In de huidige, snelle en drukke maatschappij zijn de verwachtingen hoog. Kinderen krijgen vaak niet meer de tijd om zichzelf en de wereld te ontdekken. De trein gaat  in een hoog tempo verder en van hen wordt verwacht dat zij in die trein stappen en meegaan. Er zijn genoeg kinderen hier moeite mee hebben en lopen daardoor vast. Vaak kunnen ze nog niet onder woorden brengen hoe ze zich voelen of wat hen dwars zit. Via dwars gedrag – op een indirecte manier en onbewust – laten ze merken wat niet goed gaat, met als resultaat dat zij vaak een stempel  opgedrukt  krijgen van mensen uit hun omgeving. In de Social Therapy gaan we samen op zoek naar oplossingen om het probleem aan te pakken, zodat het kind weer in zijn eigen kracht komt te staan. Wanneer we spreken over problemen valt er te denken aan:

 • Pesten of gepest worden
 • Weinig of geen zelfvertrouwen
 • Faalangst
 • Angsten
 • ADHD
 • Dyslexie en/of dyscalculie
 • Omgaan met gescheiden ouders 
 • Gedragsproblemen, zoals ongehoorzaamheid, druk gedrag, brutaliteit, agressief gedrag
 • Rouwverwerking
 • Slaapproblemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Adoptieproblematiek
 • Sport
 • Social Media
 • Communicatieve redzaamheid - taalproblemen

KINDEREN MET TAALPROBLEMEN

Bij kinderen en jongeren met taalproblemen maken we onderscheid tussen een primaire taalstoornis, een secundaire taalstoornis en een taalstoornis als uiting van een onderliggende neurologische stoornis.

Bij een primaire taalstoornis hebben we te maken met kinderen die uitsluitend problemen hebben in de taalontwikkeling.

Bij secundaire taalstoornissen loopt de taalontwikkeling achter als gevolg van een andere stoornis zoals autisme of verstandelijke handicap.

Bij taalstoornissen die mogelijk een uiting zijn van een neurologische stoornis kunnen we denken aan taalproblemen in relatie tot diverse afwijkingen van het spier- en/of zenuwstelsel.

Bij Social Therapy komen in principe de kinderen en jongeren met een primaire- en secundaire taalstoornis. Primaire taalstoornissen zijn ernstige problemen die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkeling van andere cognitieve functies. Taal heeft niet alleen een sociale en intellectuele functie, maar is ook een communicatiemiddel waarmee emoties worden uitgedrukt. Het gevolg is dat, wanneer de communicatie spaak loopt, dit zowel invloed heeft op de intellectuele ontwikkeling als op de ontwikkeling van sociale interactie en het hanteren van emoties. 

 

Lees hier meer over taal en gedrag en wat XPRESS hierin kan betekenen.

XPRESS BEEK

Therapie Centrum Beek

Wethouder Sangersstraat 6a

6191 NA Beek

Tel: 0031 851304915

                   XPRESS STEIN-ELSLOO

                   Medisch Centrum Elsloo

                   Aelserhof 49

                   6181 LB Elsloo

                   Tel: 0031 851304915

XPRESS MAASTRICHT HEUVELLAND

Gezondheidscentrum Cadier en Keer

Raadhuisplein 1H

6267 CW Cadier en Keer

Tel: 0031 851304915


Tel: +31 851 30 4915 | info@x-p-r-e-s-s.nl  | X-P-R-E-S-S Logopedie & Social Therapy is ook te vinden op facebook, pinterest, en  www.logopedist-info.nl