LEZEN&MEER

LOGOPEDISCHE SCREENING

VOORLICHTING & WORKSHOPS

ONDERWIJS

In de praktijk vinden wij het belangrijk dat de logopediste actief betrokken is in het onderwijs, om het ontwikkelingsproces van de leerling te versterken. 

 

Gedurende de logopedische behandeling is er (wanneer nodig) een actieve samenwerking met peuterspeelzaalleidsters, leerkrachten en de IB'er. 

 

Lezen&meer is een project om de leesontwikkeling en spelling van kinderen te stimuleren bij kinderen zonder een logopedisch indicatie. Lees hier meer. 

 

Ook verzorgen wij op aanvraag van basisscholen en/of gemeenten een jaarlijkse screening voor kinderen uit groep 2, om zo vroegtijdig hiaten in de ontwikkeling te ontdekken. Lees hier meer.

 

Scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen kunnen tevens voorlichting aanvragen over signalering van spraak- en taalproblemen of workshops ten behoeve van stimulering van de spraak- en taalontwikkeling. Lees hier meer.