STEMKLACHTEN

Hees zijn wil zeggen dat de stem niet helder klinkt. Tijdens het spreken trillen de stembanden, doordat er tijdens de uitademing lucht langskomt. Bij heesheid sluiten de stembanden niet goed; ze zijn vaak wat dik en rood. Heesheid komt bij iedereen wel eens voor, bijvoorbeeld tijdens een verkoudheid, na een feestje of een schoolkamp. Als de stem daarna de kans krijgt om tot rust te komen, gaat heesheid meestal snel weer over. Als een kind vaker en gedurende langere tijd hees is, is het verstandig om de oorzaken eens op een rijtje te zetten. Heesheid bij kinderen ontstaat in de meeste gevallen door verkeerd stemgebruik (of stemmisbruik). Als het kind hees is, zal het snel de stem forceren om zich toch verstaanbaar te maken. Er bestaat een kans dat de stembanden beschadigd worden, waardoor blijvende heesheid kan ontstaan. 

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt het kind om de mogelijke oorzaak en instandhoudende factoren van het probleem vast te stellen. Mocht de logopedist meer informatie nodig hebben over de stemstoornis en eventueel het gehoor, dan zal er een aanvraag voor een verwijzing naar de KNO-arts worden gedaan. Bij heesheid is het van belang dat het stemgebruik verandert en/of het stemmisbruik stopt. De logopedist zal hier, samen met het kind, aan werken m.b.v. zogenaamde stemhygiëneregels. Naast de stemhygiëneregels zal de logopedist het kind leren om de stem goed te gebruiken (rustig en ontspannen spreken met een goede ademhaling). Bij kinderen in de leeftijd van 6 à 7 jaar (groep 3) heeft directe logopedische behandeling vaak weinig effect, aangezien de larynx (strottenhoofd) in deze periode groeit. Hierdoor kan bij kinderen in deze leeftijdscategorie tijdelijke heesheid ontstaan. De logopedische behandeling zal bij deze kinderen indirect van aard zijn; de logopedist voorziet ouders en kind van informatie m.b.t. de stem(geving) en stemhygiëne. In het geval van directe behandeling, zullen de ouders als co-therapeut worden ingeschakeld voor een optimaal behandelresultaat.

XPRESS BEEK

Therapie Centrum Beek

Wethouder Sangersstraat 6a

6191 NA Beek

Tel: 0031 851304915

                   XPRESS STEIN-ELSLOO

                   Medisch Centrum Elsloo

                   Aelserhof 49

                   6181 LB Elsloo

                   Tel: 0031 851304915

XPRESS MAASTRICHT HEUVELLAND

Gezondheidscentrum Cadier en Keer

Raadhuisplein 1H

6267 CW Cadier en Keer

Tel: 0031 851304915


Tel: +31 851 30 4915 | info@x-p-r-e-s-s.nl  | X-P-R-E-S-S Logopedie & Social Therapy is ook te vinden op facebook, pinterest, en  www.logopedist-info.nl