OUDEREN

Bij het grote publiek staat de logopedie vooral bekend om het helpen van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, stotterproblemen en dyslexie, maar de logopedist draagt steeds meer bij aan de kwaliteit van leven bij mensen met ouderdomsgerelateerde aandoeningen, zoals dementie, beroerte, slikproblemen en de ziekte van Parkinson. 

 

Bij XPRESS behandelen wij bijvoorbeeld globusklachten (een ‘brok in de keel’), stoornissen in stemproductie- en kwaliteit, cliënten met COPD, bepaalde vormen van kanker, afasie en dysfagie (taal- en slikstoornissen veelal door hersenletsel), dementie en de ziekte van Parkinson. Onze samenwerking met andere zorgverleners zoals huisartsen, wijkteams, zorginstellingen, fysiotherapeuten en deelname aan verschillende netwerken draagt bij aan het vergroten van de kwaliteit van leven van ouderen. 

 

Een onderdeel van OUDERENZORG is ons DYSFAGIE TEAM OP WEG. Lees hier meer over dit project.