LOGOPEDISCH ONDERZOEK & DIAGNOSE

Cliënten met problemen op het gebied van slikken, taal, spraak en stem kunnen terecht in de praktijk voor logopedisch onderzoek en diagnostiek. Na verwijzing via de huisarts of medisch specialist vindt een intakegesprek plaats. In dit gesprek worden klachten en de hulpvraag verhelderd en wordt er een start gemaakt met het onderzoek om een goede diagnose te kunnen stellen. Een onderzoek kan vaak niet in één zitting worden afgerond. Ook wordt soms nog aanvullende informatie opgevraagd bij andere instanties of zorgverleners. 

De logopedische diagnose kan vervolgens worden geformuleerd en een behandelplan wordt opgesteld en met de cliënt besproken.

  

Heb je een verwijzing? Onderzoek wordt bij ons centrum voor Gedrag & Communicatie vergoed door je zorgverzekeraar, dit valt onder het basispakket. Als je achttien jaar of ouder bent, betaal je mogelijk wel een verplicht eigen risico.

 

Neem contact met ons op voor een afspraak bij één van de locaties.