KINDEREN

Spraak, taal, stem, adem, gehoor en afwijkend mondgedrag bij kinderen.

De logopedist richt zich op de communicatieve ontwikkeling van kinderen; spraak, taal, stem, adem, gehoor en afwijkend mondgedrag.

Als ouders, leerkrachten, leidsters of anderen twijfelen over de taal- en/of spraakontwikkeling van het kind, kunnen zij de logopedist vragen om advies, of een onderzoek/observatie. 

Wanneer uit onderzoek blijkt dat logopedische therapie geïndiceerd is, wordt er in samenspraak met de client en/of verzorgers een behandelplan opgesteld en behandeling opgestart. We werken we op afspraak. De tijd wordt in overleg met de cliënt vastgesteld en is (meestal) een wekelijks vast terugkerend tijdstip. Deze afspraken bedragen in totaal 25 minuten. De duur van de behandelperiode varieert sterk en is afhankelijk van de ernst en de aard van het probleem en de motivatie/inzet van de cliënt. 

Wanneer nodig, vindt er samenwerking plaats met andere disciplines, zoals school, (kinder)fysiotherapeut, oefentherapeut, stottertherapeut, tandarts en Audiologisch Centrum.

Als uit heronderzoek blijkt dat het behandeldoel voor de logopedische therapie bereikt is, wordt de behandeling afgerond. In veel gevallen zal er na de afronding na verloop van tijd nog een logopedische controle plaatsvinden om te beoordelen of de aangeleerde vaardigheden voldoende worden toegepast in het dagelijks leven. 

 

Oefening baart kunst

Het is belangrijk dat de oefeningen die behandelend logopedist meegeeft, thuis herhaald worden. Uiteraard is het belangrijk dat u, als ouder(s)/verzorger(s), er op een gegeven moment voor zorgt dat de aangeleerde vaardigheid zoveel mogelijk wordt toegepast in allerlei situaties thuis. Wat er precies geoefend moet worden en hoe vaak, geeft de behandelend logopedist aan.

Liever veelvuldig en korte tijd oefenen dan één keer gedurende lange tijd. Het allerbelangrijkste van oefenen thuis, is dat dit op een positieve manier gebeurt!

 

Lezen&meer

Om de leesontwikkeling en spelling te stimuleren hebben we een nieuw project ontwikkeld Lezen&meer. Lees hier meer over dit project.