Wat is een vertraagde taalontwikkeling?

Er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een cliënt op taalgebied beduidend achterblijft of negatief afwijkt in vergelijking met anderen. Bij een vertraagde taalontwikkeling kunnen zich problemen voordoen in het taalbegrip, de taalvorm, de taalinhoud en/of het taalgebruik. 

Bij problemen in het taalbegrip vindt de cliënt het moeilijk om de taal te begrijpen. Bij problemen in de taalvorm blijven zinnen kort en ongestructureerd, er is sprake van grammaticaal onjuiste, ofwel ‘kromme’ zinnen en er is moeite met woordvorming. 

Bij problemen in de taalinhoud kan er sprake zijn van een kleine woordenschat en is het begrijpen en vertellen van verhalen moeilijk. Er wordt vaak over dezelfde vertrouwde onderwerpen gepraat, het is lastig om buiten het hier en nu te vertellen en het is moeilijk om de voorkennis van de gesprekspartner in te schatten. Bij het spreken zijn vaak stopwoorden, denkpauzes of herhalingen in de zinnen hoorbaar. Tevens kan er sprake zijn van woordvindingsproblemen.

Bij problemen in het taalgebruik zijn er problemen met het gebruiken van taal in de communicatie en zijn er moeilijkheden in de communicatievoorwaarden; bijvoorbeeld beurtgedrag, luisteren en oogcontact in gesprekssituaties.

Samenhang met andere stoornissen

Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen, zoals een spraakontwikkelingsachterstand, een algehele ontwikkelingsachterstand, een informatieverwerkingsprobleem, een auditief verwerkingsprobleem of een gehoorprobleem. Tevens spelen de mogelijkheden van de cliënt, psychologische factoren, sociale factoren en de aard en hoeveelheid taalaanbod een rol.

Soms wordt er door de logopedist, leerkracht of arts een algeheel ontwikkelingsonderzoek (psychologisch, logopedisch en gehooronderzoek) geadviseerd. In een onderzoeksinstituut kan dan bepaald worden of er sprake is van stoornissen die de (taal)ontwikkeling van het kind kunnen belemmeren.

 

Het is belangrijk de taalproblematieken te onderkennen. Wanneer de cliënt moeite heeft met begrijpen of zichzelf niet duidelijk kan maken, kan hij/zij een bepaald gedrag gaan vertonen. Zo kan de cliënt bijvoorbeeld angstig, boos of agressief worden. Lees hier meer over taal en gedrag. Ook kan een vertraagde taalontwikkeling negatieve gevolgen hebben voor het leren en het begrijpend lezen. 

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt de taalontwikkeling van de cliënt zorgvuldig. Het is belangrijk zo veel mogelijk informatie te verzamelen, zodat er zo gericht mogelijk aan de taalontwikkeling kan worden gewerkt. Dat begint bij een eerste gesprek eventueel met ouders  en/of directe omgeving. Tijdens het eerste gesprek wordt onder meer duidelijk wat de hulpvraag is en wat de achtergrond van de cliënt is .

De taalonderzoeken worden veelal afgenomen met gestandaardiseerde testen. Met deze testen wordt het talige niveau van de cliënt bepaald. Er kan onderzoek verricht worden naar het taalbegrip, de taalproductie (woorden en zinnen), communicatievaardigheden en auditieve vaardigheden. 

Naar aanleiding van de uitslagen van de taalonderzoeken en verzamelde informatie wordt een diagnose gesteld.

 

 

XPRESS BEEK

Therapie Centrum Beek

Wethouder Sangersstraat 6a

6191 NA Beek

Tel: 0031 851304915

                   XPRESS STEIN-ELSLOO

                   Medisch Centrum Elsloo

                   Aelserhof 49

                   6181 LB Elsloo

                   Tel: 0031 851304915

XPRESS MAASTRICHT HEUVELLAND

Gezondheidscentrum Cadier en Keer

Raadhuisplein 1H

6267 CW Cadier en Keer

Tel: 0031 851304915


Tel: +31 851 30 4915 | info@x-p-r-e-s-s.nl  | X-P-R-E-S-S Logopedie & Social Therapy is ook te vinden op facebook, pinterest, en  www.logopedist-info.nl