LOGOPEDIE


'Logopedie staat voor een betere communicatie!'

 

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Des te erger als er met spreken iets mis is: een vreemd stemgeluid, onverstaanbaarheid, geen woord over de lippen krijgen. Dat leidt al gauw tot een kloof naar andere mensen. Het betekent geïsoleerd raken. Problemen met spreken komen volgens sommige schattingen voor bij zo’n vier procent van de bevolking. Dat is meer dan dat het lijkt. Dat komt omdat mensen met spraak- en/of taalproblemen geneigd zijn liever hun mond te houden. Zo valt deze groep niet zo erg op. Logopedie is dus meer dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen worden behandeld. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben kun je bij de logopedist terecht.