LOGOPEDIE

Logovision

Logovision Logopedie is een allround logopediepraktijk, draagt zorg voor communicatie en ondersteunt mensen van alle leeftijden met problemen op het gebied van stem, spraak, taal en slikken. Tevens richt Logovision zich ook op co- en multimorbiditeiten en focussen we ons binnen de therapie en begeleiding op de mogelijkheden van de cliënten, om hen zo goed mogelijk te kunnen laten functioneren binnen de huidige samenleving. Logovision biedt onderzoek, diagnostiek, advies, therapie, ambulante behandeling, workshops en heeft een actieve rol binnen het onderwijs. 

Onze praktijk is op 8 locaties binnen Zuid-Limburg gevestigd: Cadier en Keer, Maastricht Centrum, Sint Pieter, Beek, Elsloo, Geleen zuid, Munstergeleen en Sittard.

 

Logovision is er voor de cliënt, voor ouders, voor familieleden en voor professionals. We werken nauw samen met zorgorganisaties, We werken multidisciplinair samen met diverse disciplines, waaronder ergotherapeuten, fysiotherapeuten, huisartsen, tandartsen, diëtisten, orthodontisten, kno-artsen, neurologen, (ortho-)pedagogen, verpleegkundigen en leerkrachten. Logovision staat voor expertise, zorg op maat, positiviteit, innovatie en vertrouwen.

Ons topteam logopedisten zijn lid van de N.V.L.F. (Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie) en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. We houden onze kennis op peil door het volgen van bij- en nascholing en nemen deel aan kwaliteitskringen. We nemen deel aan diverse mdo's (Kinderteam Maastricht, mdo's binnen HAP en verzorgingshuizen, Parkinsonmdo), zijn lid van Geriatrienetwerk Westelijke Mijnstreek, CVA-ketenzorg Maastricht, nemen deel aan Oncozorg Plus en het Geriatrieteam. 

 

Logopedie

Logopedie is meer dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen worden behandeld. Iedereen, van jong tot oud, die problemen ervaart met spreken en/of verstaan, kan in de praktijk terecht voor logopedisch onderzoek, diagnostiek en therapie.  

 

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Des te erger als er met spreken iets mis is: een vreemd stemgeluid, onverstaanbaarheid, geen woord over de lippen krijgen. Dat leidt al gauw tot een kloof naar andere mensen. Het betekent geïsoleerd raken. Problemen met spreken komen volgens sommige schattingen voor bij zo’n vier procent van de bevolking. Dat is meer dan dat het lijkt. Dat komt omdat mensen met spraak- en/of taalproblemen geneigd zijn liever hun mond te houden. Zo valt deze groep niet zo erg op.

 

Specialisme binnen Logovision:

- Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen.

- Taal- spraakontwikkeling peuters en kleuters. 

- Communicatie met ondersteunende gebaren bij baby's, peuters en kleuters. 

- Beginnende leesontwikkeling.

- Taal en gedrag. 

- Communicatieproblemen bij jeugd en jongeren.

- Afwijkende mondgewoonten bij kinderen en volwassenen (OMFT).

- Stem- en ademhaling bij kinderen en volwassen.

- Ademhalingsproblemen bij COPD.

- Larynxmanipulatie, spanning nek/hals gebied.

- Slik- en communicatieproblemen bij ouderen.

- Communicatieproblemen bij hersenletsel en spierziekten.

 

Wil je meer weten en lezen over logopedie, logopedische problematieken en over het werkgebied van de logopedist? Klik dan hier.

 

Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket en wordt volledig vergoed door de zorgverzekering. 

De verwijzing voor logopedie gaat meestal via:

  • de huisarts
  • de consultatiebureau-arts
  • tandarts of orthodontist
  • een specialist van het ziekenhuis, zoals een KNO-arts, kinderarts of neuroloog

 

Bent u door medische oorzaken niet in staat om naar de praktijk te komen? Met een aantekening van uw (huis)arts op de verwijsbrief voor de logopedie, komen we bij u aan huis!

KINDEREN

Jeugd

VOLWASSENEN

OUDEREN

ONDERZOEK & DIAGNOSTIEK

ONDERWIJS

OUDERENZORG