LOGOPEDISCHE SCREENING KINDEREN GROEP 2

Wij verzorgen op aanvraag van basisscholen een jaarlijkse screening van kinderen uit groep 2. Groep 2 is een goed moment om dit te doen. Er is dan namelijk nog een mooie periode om te werken aan eventuele hiaten in de ontwikkeling, voordat een kind naar groep 3 gaat. Een tijdige screening kan dus problemen in groep 3 voorkomen. Tevens draagt de screening bij aan het contact tussen de basisscholen en de logopedie. 

 

Logopedische Screening

Wanneer er tijdens de screening problemen zijn op het gebied van auditieve voorwaarden, stem, mondgewoonten, articulatie of taal, worden deze kinderen voor behandeling verwezen naar een logopedist in de vrije vestiging. 

 

Aanmelden

Bij de aanmelding worden de wensen van school besproken. Er kan gekozen worden voor een uur observatie in de klas, gevolgd door screening van enkele leerlingen, of voor screening van alle leerlingen. Na de screening volgt een nabespreking met de leerkracht. Ouders moeten vooraf toestemming geven voor de screening, en krijgen achteraf een brief met de bevindingen. Tevens krijgen zij de gelegenheid om te bellen met de screenend logopedist. De logopedist die gescreend heeft zal de leerlingen niet in behandeling gaan nemen.