WELKOM BIJ X-P-R-E-S-S


"Woord en gevoel met opzet"

XPRESS - De praktijk

 

XPRESS is een allround praktijk voor Logopedie & Social Therapy in Zuid Limburg. 

XPRESS is gevestigd in Gemeente Beek ( Therapie Centrum Beek), Gemeente Stein-Elsloo (Medisch Centrum Elsloo) en in Maastricht Heuvelland (Gezondheidscentrum Cadier en Keer). 

XPRESS onderzoekt en behandelt logopedische problematieken bij kinderen, volwassenen en senioren.

Wilt u weten wat logopedie voor u of voor uw kind kan betekenen? En/of bent u nieuwsgierig wat logopedie voor de maatschappij betekent? Klik dan hier voor een korte film. 

XPRESS biedt naast de reguliere logopedische therapie, de combinatie van Logopedie en Social Therapy.  Lees hier meer over deze combi.

XPRESS werkt nauw samen met verschillende disciplines en staat voor kwaliteit, expertise, maatwerk, echtheid, ongedwongenheid, integriteit, aandachtigheid en vertrouwen.

XPRESS is ingeschreven in het kwaliteitsregister en is lid van de beroepsverenigingen NVLF en BPSW. 

 

 

Privacy

Bescherming van privacy in de zorg is van groot belang. XPRESS gaat dan ook zorgvuldig om met de gegevens van cliënten. Persoonlijke gegevens worden op zorgvuldige wijze behandeld en beveiligd. De medewerkers van XPRESS zijn gehouden aan hun beroepsgeheim en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming -AVG). Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen wij u graag naar onze Privacyverklaring.

 

Klachtenregeling

Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over onze hulp. Mocht u echter klachten hebben over het logopedisch onderzoek of over de behandeling, dan kunt u met uw klacht terecht bij Nina Wauters-Kardaun, de praktijkhouder.

Wanneer we de klacht samen niet kunnen oplossen, kunt u met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet WKKGZ. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. XPRESS volgt deze klachtenregeling.

In onze wachtkamers kunt u informatie over de klachtenregeling vinden. 

  

Behandelovereenkomst
Hier kunt u de behandelovereenkomst downloaden, die in het kader van de WGBO verplicht door de client getekend dient te worden.


 Volg ons op facebook!